0
0
Subtotal: Ft

Nincsenek termékek a kosárban.

Vásárolj 2024-es Reggae Camp bérletet és nyerj One Love pólót!

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

A TAMA Művészeti Bt. (székhelye: 1173 Budapest, 537. utca 21. továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon 18. életévüket betöltött, kizárás alá nem eső, magyar állampolgárságú természetes személyek vehetnek részt, (továbbiakban: Játékos), aki a Játék időtartama alatt, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban rögzítetteket betartják, az abban rögzítetteknek eleget tesznek, valamint a Játék és annak Szervezőjének céljait és szellemiségét magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

1./ Nyilatkozatok

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

A Játékban való részvétellel a Játékos hozzájárul a Facebook regisztrációján elérhető adatoknak, valamint a Játékos által megadott további adatoknak a Játékhoz kötött kezeléséhez, megőrzéséhez.

2./ Időtartam

A Játék időtartama: 2024. február 5-11.

3./ A Játék menete és annak részletes leírása:

A játék során a Játékosnak a Ticketportal.hu online felületén meg kell vásárolnia a 2024-es Reggae Camp fesztivál 5 napos bérletét. (Az 5 napos parkoló bérletre nem érvényes a kiírás). A játékban résztvesznek a 2024-es Reggae Camp fesztivál 5 napos bérletét a Ticketportal.hu online felületén korábban bérletet vásárlók is. A nyertest a Ticketportal.hu sorsolja ki.

4./ A nyeremény(ek):

5 db “Bob Marley One Love” póló

5./ A nyertes Játékos kiválasztása, közzététele, és a nyeremény kézbesítése

A nyeremények sorsolására 2024. február 12-én kerül sor. A nyereménysorsoláson az összes 2024-es Reggae Camp bérletet a Ticketportal.hu online felületén vásárló Játékos vesz részt, akik 2024. február 11-ig megvásárolták a bérletet.

Egy Játékos csak egyetlen nyeremény megnyerésére jogosult a vásárolt bérletek számától függetlenül.  

A sorsolás időpontja: 2024. február 12.

A sorsolás alkalmával az alábbi számú nyertes Játékos kerül kiválasztásra: 5

Tartaléknyertes kiválasztására nem kerül sor.

A nyerteseket a kiválasztásukat követő 10 munkanapon belül a Ticketportal.hu jegyiroda emailben értesíti. Szervező a nyertes Játékosok nevéről a Játék facebook posztja alatt megjelenített kommentben és/vagy külön posztban szintén tájékoztatást ad ki. A nyeremény pólók a megadott címekre postán kerülnek elküldésre. Sikertelen kézbesítés esetén, a nyeremény újbóli kézbesítésére nem kerül sor.

A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A nyereményekhez tartozó adó- és járulékfizetési kötelezettséget, valamint a nyeremények kézbesítési költségét a Szervező viseli, azonban az egyéb felmerülő költségek a nyertest terhelik.

6./ Általános szabályok, kizárások

A Játékból ki vannak zárva Szervező dolgozói, alvállalkozói, teljesítési segédei, valamint mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

A Játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért, illetve a nyeremények kézbesítése során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek, továbbá csalás, visszaélés, nem etikus magatartás esetén. Valótlan adat megadása a Játékos kizárását eredményezi.

Téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

A regisztráció során adatvesztésből származó kárért a Szervezőt és a Lebonyolítót felelősség nem terheli.

A Szervező és a Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely szervező vagy lebonyolító által szervezett promócióban bizonyítottan csalást/hamisítást/visszaélést követ el.

7./ Adatkezelés

A Játékos a regisztráció és/vagy a Játékban való részt vétel tényével önként, kifejezetten és további feltétel nélkül beleegyezik, hogy adatait a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartása mellett a Szervező mint adatkezelő kezelje, valamint a Lebonyolító mint adatfeldolgozó feldolgozza.

Az adatkezelés célja, hogy a Szervező a jelen Játékot lebonyolítsa. Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező az adatokat bizalmasan kezeli, azokat a Játék lezárultát követően – kivéve a jogszabályok által előírt adatkezelés eseteit mint pl. nyereményke utáni adó- és járulékfizetés – 90 nappal törli.

A jóváhagyó és/vagy marketing célú hozzájáruló nyilatkozatát a Játékos bármikor korlátozás és indoklás nélkül ingyenesen visszavonhatja a tibi@lb27.hu e-mail címen; vagy postán is jelezheti a Szervező részére küldött nyilatkozattal. A hozzájárulás visszavonásakor a pontosabb beazonosítás érdekében a regisztráció során megadott adatok közlése kötelező. Szintén a fenti címeken kérhető az adatok helyesbítése, kiegészítése, vagy tiltható meg azok további kezelése. Ilyen rendelkezéssel a Játékos a lakcíme, az e-mail címe vonatkozásában külön-külön is élhet.

A Szervező általános adatkezelési nyilatkozata a https://lb27.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

 címen érhető el és ismerhető meg.

2024. február 5.

TAMA Bt.

További hírek

ReggaeCamp

Lb27 Reggae Camp 2023

Magyar reggae-ska bandákkal, sound systemekkel, DJ-kkel, MC-kkel, szelektorokkal, színpaddal és line up-pal, strandsystemmel, DUB helyszínnel, nappali és esti aktivitásokkal építjük újra a rendszerünket! Az EGYÜTTLÉT kifejezés lelki tartalmát továbbra is elsődleges célként kezeljük, hiszen a legfőbb mozgató erőnk a közösségünkben van.

Elolvasom »