0
0
Subtotal: Ft

Nincsenek termékek a kosárban.

Az   Általános   Szolgáltatási   Feltételek   („ÁSZF”)   tartalmazzák   a Tama Bt, mint Szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett Lb27Reggaeshop.hu (továbbiakban: webshop )használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.  Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, és a megrendelés véglegesítésével a Megrendelő (Vásárló, Fogyasztó) azt magára kötelező érvényűként elfogadja.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Tama Művészeti Bt.

A szolgáltató székhelye: 1173 Budapest, 537. u. 21.
(a székhelyen nem üzemel kereskedelmi tevékenység)

telefon: +36-70/617-2475

A szolgáltató   elérhetősége, az   igénybe   vevőkkel   való   kapcsolattartásra   szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:

tibi@lb27.hu

Adószám: 28576505242

Cégjegyzékszám: 01 06 413596

Teljes név: TAMA Művészeti Betéti Társaság

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi bíróság, mint Cégbíróság

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: 

Mentha Hosting Kft.
1092 BUDAPEST, HŐGYES ENDRE UTCA 3
36.70.316.32.19

Az ügyfélszolgálat kizárólag telefonon és e-mailben érhető el, munkanapokon 8-16 óráig. Az emaileket természetes 24 órában fogadjuk, de a garantált válasz adás hétköznapokon elérhető.

e-mail:

tibi@lb27.hu

telefon: +36-70/617-2475

 Lb27reggaeshop.hu weboldalon megjelenített ruházati termékek és zenekari emblémázott kiegészítők vásárolhatók meg. A webshopban megjelenített termékek ára tartalmazza az ÁFA-t, de nem tartalmazza a szállítási költséget.  A szállítási költség a megrendelt termék súlyától függően a megrendeléskor kiírt ár alapján alakul. 

A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek kis mértékben eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek, amelynek tényét jelezzük. Ahol szükséges, ott mellékeljük a kezelési útmutatót! Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a felhasználókat az akció időtartamáról.

A VÁSÁRLÁSHOZ NEM SZÜKSÉGES REGISZTRÁLNI! A REGISZTRÁCIÓ A TOVÁBBI RENDELÉSEK MEGKÖNNYÍTÉSÉRE VAN!

Válassza ki a megvásárolni kívánt terméket/termékeket. 

Ruházati termékeknél válassza ki az elérhető színt vagy méretet.

Adja meg a mennyiséget, és kattintson a KOSÁRBA TESZEM gombra.

Ha további terméket szeretne választani, böngésszen tovább.

Amennyiben befejezte a válogatást, és véglegesíteni szeretné a megrendelését, ellenőrizze a kosár menüben a termékeket, majd kattintson a PÉNZTÁR menüre. Válassza ki a lehetséges szállítási és fizetési módot, adja meg a vásárláshoz szükséges adatokat, nevét, címét, telefonszámát, számlázási adatokat, és erősítse meg megrendelését a MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE gombra kattintva. A megrendelés elküldésekor azonnali automatikus választ kap a megadott e-mail címére, majd ezt követően a megrendelés feldolgozásakor újabb e-mailt küldünk. A megrendelés elküldésével Ön egy vásárási szándékot jelez felénk, az automatikus válasz minősül a szándék elfogadásának. A rendelés teljesítését jelző email jelenti az Ön ajánlatának elfogadását.

Figyelem, kizárólag Magyarország területén szállítunk! 

Feldolgozás: a beérkezett megrendeléseket a beérkezéstől számított 7 napon belül dolgozzuk fel. Csomagfeladást hetente egy alkalommal tudunk biztosítani. A megrendelés beérkezését, és kifizetését követően az ügyfélszolgálat értesítést küld a vásárló számára a várható szállítási időpontról. A Webshop megbízást ad a  futárcégnek/postának a szállításra, valamint előkészíti a megrendelt csomagot. 

    Fizetési feltételek: a megrendelt termékek ellenértékének rendezése:

Házhozszállítás esetén:

  -Előre utalás. Ebben az esetben a megrendelés beérkezését követően a Megrendelő e-mailben kapja meg az utaláshoz szükséges adatokat, a csomag az összeg beérkezése után kerül feladásra. A sikeres utalást követően a kiállított számlát e-mail útján küldjük el.

Személyes átvétel esetén: személyes átvételt csak különleges eseményekhez (pl. Reggae Camp) kapcsolódóan tudunk biztosítani, amelynek tényét előre jelezzük.

  -Választható előre utalás: Ebben az esetben a megrendelés beérkezését követően a Megrendelő e-mailben kapja meg az utaláshoz szükséges adatokat, sikeres utalást követően a kiállított számlát e-mail útján küldjük el. A személyes átvétel időpontja és helyszíne a megrendelő által megjelölt LB27 koncert időpontjával és helyszínével esik egybe.

 

  • Választható: készpénzes fizetés: az áru átvételekor 

Megrendelő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Megrendelő jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Megrendelő vagy Megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Megrendelő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a szolgáltató postai vagy email-címére. Ebből a célból felhasználhatja a webshop/főmenüsor/üzleti feltételek/ elállási/felmondási nyilatkozat mintát.

Megrendelő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Megrendelő eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Megrendelő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Megrendelő az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket.

A szolgáltató csak akkor köteles a terméket visszavenni, ha a Megrendelő azt az eredeti csomagolásban, sérülésmentesen szolgáltatja vissza. Amennyiben a vásárló a terméket már használta és nem tudja azt hiánytalan csomagolásban, sérülésmentesen visszaszolgáltatni az eladónak, akkor eladó annak átvételét visszautasíthatja, vagy a használat következtében keletkezett értékvesztést a vásárlóra hárítja.

Megrendelő köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. Megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Figyelem! A hangfelvételeket tartalmazó eszközök (CD,DVD) esetén a 14 napos elállás csak abban az esetben illeti meg a vásárlót, ha az eszköz csomagolása bontatlan.

A megvásárolt termékek hibái kapcsán az alábbi szavatossági igényt jelenthet be a Magyar Polgári Törvénykönyv (Ptk.) XXIV fejezete szerint. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy hibás terméket kapott, úgy a lehető legrövidebb időn belül vegye fel a kapcsolatot velünk a csere lehetőségének egyeztetésére. Minőségi kifogás esetén a jogszabályban meghatározott szavatossági időt biztosítjuk.

A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a WEBSHOP számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Kérjük minden esetben egyeztessen velünk a szavatossági igényének érvényesítése érdekében!

A szerződés teljesítésétől számított 12 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket a WEBSHOPTÓL vásárolta (nyugta vagy számla bemutatásával). Ilyen esetben a WEBSHOP csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a WEBSHOP bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított 12 hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Tama Bt.

Írásban: tibi@lb27.hu

Telefonon:

munkanapokon 08-16 óráig.

Illetékes hatóságok:

  • Budapest Főváros Kormányhivatal, Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
  • Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Fővárosi Törvényszék illetékességét. (Cím: 1055 Budapest, Markó u. 27., Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16)
  • Budapest Főváros Kormányhivatala XVII. Kerületi Hivatal

Cím:            1173 Budapest, Pesti út 163.

E-mail:        titkarsag@17kh.bfkh.gov.hu

Telefon       (1) 896-5805

Fax              (1) 237-4863

Illetékesség              Budapest XVII. Kerület

Békéltető testület:

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Kötelező alávetés

A 200.000 forintot meg nem haladó ügyértékű eljárásokban akkor is kötelezést tartalmazó határozatot hoz majd a testület,

ha a vállalkozás alávetési nyilatkozatot nem tett,
de a fogyasztó kérelme megalapozott.

Ez a fogyasztó számára azt jelenti, hogy amennyiben a webáruház nem teljesíti a határozatban foglaltakat, akkor a fogyasztó kérheti a bíróságtól, hogy a határozatot végrehajtási záradékkal lássák el. Ezután pedig végrehajtási eljárást kezdeményezhet a fogyasztó a vállalkozást üzemeltető webshoppal szemben. A kötelezést tartalmazó határozat tehát egy azonnal végrehajtható határozat lesz.

Elérhetőségek: 

Budapesti Békéltető testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap cím : bekeltet.bkik.hu

Hivatali kapu KRID azonosító:469532362, rövid név:BBT

Elektronikus ügyintézés: e-papír Ügytípus: Békéltető testületi eljárás kezdeményezése, eljárással kapcsolatos nyilatkozattétel

Bírósági eljárás

Megrendelő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Fővárosi Törvényszék illetékességét. (Cím: 1055 Budapest, Markó u. 27., Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16)

jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény,
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.), 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendeletek
a fogyasztó és a vállalkozás között szerződés részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, valamint
a fogyasztóvédelemről szóló1997. évi CLV. törvény

rendelkezéseire.

Tájékoztatjuk kedves Megrendelőinket, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadóak.

Kérjük amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, úgy ne használja a webshopot!