0
0
Subtotal: Ft

Nincsenek termékek a kosárban.

Nyerj belépőjegyet a Bob Marley One Love című filmre!

A játékkiírás a zenekar Facebook oldalán található: https://www.facebook.com/Ladanybene27

NYERJ BELÉPŐT A ONE LOVE – BOB MARLEY ÉLETRAJZI FILMJÉNEK BEMUTATÓJÁRA!

Ehhez nem kell mást tenned, csak helyest választ adnod a következő kérdésre:

Melyik budapesti koncerthelyszínen rendezi meg MARLEY 79 emlékkoncertjét február 3-án a Ladánybene 27 zenekar?

Válaszod a bejegyzés alatti komment szekcióba írd be legkésőbb január 25. éjfélig!

A helyes választ adók között 3 db páros belépőt sorsolunk ki a One Love c. film egy budapesti moziban, február 20-án történő premier vetítésére.

(A pontos részletekről a nyerteseket írásban értesítjük.)

A sorsolás időpontja: 2024. január 27.

A játék nyerteseivel privát messenger üzenetben vesszük fel a kapcsolatot a sorsolás után.

Jelen nyereményjátékot a Facebook nem támogatja, nem vesz részt benne és nem szervezi.

Részvételi- és játékszabályzat: https://lb27.hu/nyerj-belepojegyet-a-bob-marley-one-love-cimu-filmre/

Találkozzunk a koncerten!

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

A TAMA Művészeti Bt. (székhelye: 1173 Budapest, 537. utca 21. továbbiakban: Szervező által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon 18. életévüket betöltött, kizárás alá nem eső, magyar állampolgárságú természetes személyek vehetnek részt, (továbbiakban: Játékos), aki a Játék időtartama alatt, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban rögzítetteket betartják, az abban rögzítetteknek eleget tesznek, valamint a Játék és annak Szervezőjének céljait és szellemiségét magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

1./ Nyilatkozatok

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

A Játékban való részvétellel a Játékos hozzájárul a Facebook regisztrációján elérhető adatoknak, valamint a Játékos által megadott további adatoknak a Játékhoz kötött kezeléséhez, megőrzéséhez.

2./ Időtartam

A Játék időtartama: 2024. január 22-25.

3./ A Játék menete és annak részletes leírása:

A játék során a Játékosnak a feltett kérdést kell helyesen megválaszolnia a Szervező által megosztott poszt alatt megjelenő kommentben a szervező facebook oldalán: https://www.facebook.com/Ladanybene27

A nyertest a Szervező a helyesen válaszolók közül sorsolja ki.

4./ A nyeremény(ek):

3 db 2 főre szóló belépőjegy a Bob Marley One Love című filmre

5./ A nyertes Játékos kiválasztása, közzététele, és a nyeremény kézbesítése

A nyeremények sorsolására 2024. január 26-án kerül sor. A nyereménysorsoláson az összes helyes választ adó Játékos vesz részt.

Egy Játékos csak egyetlen nyeremény megnyerésére jogosult és egy választ adhat meg. Amennyiben egy Játékos több választ ad meg, úgy kizárásra kerül a Játékból.

A sorsolás időpontja: 2024. január 27.

( A sorsolás a szervező székhelyén valósul meg)

A sorsolás alkalmával az alábbi számú nyertes Játékos kerül kiválasztásra: 3

Tartaléknyertes kiválasztására nem kerül sor.

A nyerteseket a kiválasztásukat követő 10 munkanapon belül a Szervező a nyertes Játékost a Játék posztja alatt megjelenített kommentben a nyertes Játékos felhasználói nevét betagelve értesíti. A továbbiakat privát messenger üzenetben küldjük el. Sikertelen kézbesítés esetén, a nyeremény újbóli kézbesítésére nem kerül sor.

A Szervező a nyertes Játékos felhasználónevének betagelésével a játék posztjára írt kommentben teszi közzé a fenti kiértesítési határidőn belül. A Játékos a Játékban való részvétellel ehhez automatikusan hozzájárul.

A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A nyereményekhez tartozó adó- és járulékfizetési kötelezettséget, valamint a nyeremények kézbesítési költségét a Szervező viseli, azonban az egyéb felmerülő költségek a nyertest terhelik.

6./ Általános szabályok, kizárások

A Játékból ki vannak zárva Szervező dolgozói, alvállalkozói, teljesítési segédei, valamint mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

A Játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért, illetve a nyeremények kézbesítése során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek, továbbá csalás, visszaélés, nem etikus magatartás esetén. Valótlan adat megadása a Játékos kizárását eredményezi.

Téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

A regisztráció során adatvesztésből származó kárért a Szervezőt és a Lebonyolítót felelősség nem terheli.

A Szervező és a Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely szervező vagy lebonyolító által szervezett promócióban bizonyítottan csalást/hamisítást/visszaélést követ el.

7./ Adatkezelés

A Játékos a regisztráció és/vagy a Játékban való részt vétel tényével önként, kifejezetten és további feltétel nélkül beleegyezik, hogy adatait a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartása mellett a Szervező mint adatkezelő kezelje, valamint a Lebonyolító mint adatfeldolgozó feldolgozza.

Az adatkezelés célja, hogy a Szervező a jelen Játékot lebonyolítsa. Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező az adatokat bizalmasan kezeli, azokat a Játék lezárultát követően – kivéve a jogszabályok által előírt adatkezelés eseteit mint pl. nyereményke utáni adó- és járulékfizetés – 90 nappal törli.

A jóváhagyó és/vagy marketing célú hozzájáruló nyilatkozatát a Játékos bármikor korlátozás és indoklás nélkül ingyenesen visszavonhatja az facebook@uipduna.hu e-mail címen; vagy postán is jelezheti a Szervező részére küldött nyilatkozattal. A hozzájárulás visszavonásakor a pontosabb beazonosítás érdekében a regisztráció során megadott adatok közlése kötelező. Szintén a fenti címeken kérhető az adatok helyesbítése, kiegészítése, vagy tiltható meg azok további kezelése. Ilyen rendelkezéssel a Játékos a lakcíme, az e-mail címe vonatkozásában külön-külön is élhet.

A Szervező általános adatkezelési nyilatkozata a https://lb27.hu/adatkezelesi-tajekoztato/  címen érhető el és ismerhető meg.

Jelen nyereményjátékot a Facebook nem támogatja, nem vesz részt benne és nem szervezi.

2023. január 22.

TAMA Művészeti Bt.

Szervező

További hírek

ReggaeCamp

Lb27 Reggae Camp 2023

Magyar reggae-ska bandákkal, sound systemekkel, DJ-kkel, MC-kkel, szelektorokkal, színpaddal és line up-pal, strandsystemmel, DUB helyszínnel, nappali és esti aktivitásokkal építjük újra a rendszerünket! Az EGYÜTTLÉT kifejezés lelki tartalmát továbbra is elsődleges célként kezeljük, hiszen a legfőbb mozgató erőnk a közösségünkben van.

Elolvasom »